HEUNINGBERG BEWARINGSGROEP

Die Heuningberg by Bredasdorp spog met ‘n unieke diversiteit van plante, insekte en dierelewe. Die omgewing is ‘n fynbos bewaringsgebied en bied tans ‘n verskeidenheid veilige staproetes en drie bergfietsroetes van verskillende moeilikheidsgrade.

 

Inwoners van die omgewing en ook besoekers kan hier kom stap, draf en/of fietsry en word aangemoedig om permitte te bekom ten einde die Heuningberg Bewaringsgroep in staat te stel om die paadjies in stand te hou.

TARIEWE (geldig tot 31 Januarie 2019)

TIPE PERMIT

Besoekers

Fietsryer

Vol lid

Fietsyer

Sosiale lid

Stappers / Drawwers

Familiegroepe (per jaar)

KOSTE

R50 pp/dag

R800 pp/jaar

R240 pp/jaar

R240 pp/jaar

R200  – 1e Volwasse lid;

R100 – 2e Volwasse lid;

R60 per kind

NEEM ASB KENNIS VAN DIE VOLGENDE REëLS:

 • Fietsryers en stappers mag slegs op die gemerkte roetes beweeg (roetekaarte met GPS koördinate is beskikbaar indien nie bekend is met die roetes nie).
 • Fietsryers moet te alle tye gepaste kleredrag dra. Valhelms is verpligtend.
 • Fietse moet in ‘n goeie meganiese toestand wees aangesien naaste hulp ver mag wees.
 • Fietsryers en stappers/drawwers moet hulleself vergewis van die tegniese aard, duur en moeilikheidsgraad van die roetes voordat daar vertrek word.
 • Daar is geen drinkwater langs die roetes beskikbaar is nie en genoeg drinkwater moet dus saamgeneem word.
 • Selfoonopvangs is beperk. Dit word dus aanbeveel dat vriende/familie ingelig word voordat daar vertrek word. Kontakbesonderhed moet verkieslik ook by Bredasdorp Reklamekantoor of Pick-a Bargain gelos word.
 • Geen plantegroei mag beskadig/verwyder word nie
 • Geen vure mag gemaak word nie.
 • Geen rommelstrooiing nie.
 • Honde wat stappers/drawwers vergesel moet verkieslik aan ‘n leiband wees.

WENKE

·         Daar moet te alle tye gelet word op die roeteaanwysers en rigtingpyle.

·         Wees uiters versigtig indien waarskuwingsborde teëgekom word wat reparasies/gevaar aandui.

·         Ry/stap verkieslik saam met ‘n mederyer/stapper om die risiko van verdwaal te verminder.

 

·         Stappers moet veral bedag wees op fietsryers waar die roetes oorvleuel.

NOODGEVALLE:

In geval van ‘n noodgeval/ernstige ongeluk kan die volgende instansies/persone gekontak word:

 • Otto du Plessis hospitaal (Bredasdorp): 028 424 2652
 • Ambulansdienste (Kaap Provinsiale Diens): 028 212 9111
 • Ambulansdienste EMR: 076 5850899
 • SA Polisiediens: 028 425 5400; 028 425 5406 (10111 of 112 )

VRYWARING:

·         Roetes word onderneem op eie risiko en geen HBBG-komiteelid mag aanspreeklik gehou word vir enige insident nie.

 

·         ‘n Vrywaringsvorm moet onderteken en aan die betrokke komiteelid/verteenwoordiger oorhandig word voordat enige rit onderneem word.